Daňová evidence


Daňová evidence
Zde můžete definovat, zobrazit a vytisknout deník příjmů a výdajů pro daňovou evidenci

V levé části formuláře můžeme pomocí tažení myši (podržíme levé tlačtko) vybrat které finanční pohyby chceme započítávat do základu daně mřížka Daňové pohybyDefinic si můžeme vytvořit libovonlé množství pro různé varianty
například reálné výdaje, paušál ....
Pro ukládání a nahrávání jednotlivých definic pak jednoduše použijeme následující prvky
Ukládání definic
Načte definici Načte definici
Uloží aktuální definici Uloží aktuální definici
Smaže definici Smaže definici


Období výpisu omezí výpis na určité časové období


Hlavička sestavy omezí výpis na určité časové období
Ukládání definic
Zde vyplníme údaje, které budou uvedeny v hlavičce sestavy

Definice "defaultních" hodnot je možné nastavit v konfiguraci aplikace
Konfigurace
KonfiguraceKonfigurace
Načíst údaje do hlavičky načte definici hlavičky z konfigurace aplikace.. Zobrazí dialog s nápovědou

Print book Print book Print book
Zobrazí náhled sestavy a umožní tisk, nebo uložení do PDF souboru.
K dispozici je i verze "naležato" a s průběžnými zůstatky
Náhled sestavy

Nalistovat v knihách Nalistuje vybraný řádek ve formuláři zadávání řádků (nalistuje knihu a nastaví datum)

Editovat/změnit řádek Umožní kompletní změnu vyhledaného řádku pokladní knihy, tuto funkci také můžeme použít, pokud (omylem zaúčtovaný) řádek chceme přemístit do jiné knihy, nebo mu přidělit jiný druh pohybu. Zde je podrobně popsán formulář na opravu řádku

Smazat řádek knihy Smaže právě vybraný (proužkem označný) řádek z knihy

Search Obnoví mřížku s daty (obvykle po změně definice)

. Uloží mřížku, tak jak je právě zobrazena do souboru, který se dá otevřít v excelu (open office nebo jiném tabulkovém procesoru).