Záloha a obnovení dat


Uložení evidence

Při běžné práci je potřeba předcházet ztrátě dat, ke které může dojít ať chybou uživatele, nebo techniky. Z tohoto důvodu je v aplikaci funkce pro zálohu dat lehce dostupná

Vytvoření zálohy evidence

Po stisku zálohy se objeví klasický soubor na uložení souboru, např. jako v textovém editoru. Ve jménu souboru je zapsán název evidence a časový kód Rok_Měsíc_Den_Hodina_Minuta_Sekunda, pro přehlednou orientaci, jaká evidence a kdy byla zálohována.

Vytvoření zálohy evidence

! DŮLEŽITÉ ! Zálohu provádějte nejlépe po každé práci. (Soubory jsou malé a nezabírají téměř žádné místo na disku počítače)
Z tohoto důvodu se vytvořená záloha může použít pro přenos dat mezi počítači i mezi evidencemi, v případě, že uživatel chce vyrábět různé alternativy v případě plánování.

Po vytvoření zálohy se zobrazí informativní dialog.

Vytvoření zálohy evidence

Z celé aplikace lze zálohu vytvořít pomocí kláves [Ctrl]+[S]Obnovení ze zálohy

Vytvoření zálohy evidence

Obnovení dat ze zálohy najdeme jako první položku pod volbou soubor. Po jejím spuštění se nám objeví upozorňující dialog. Při obnově se totiž data aktuálně otevřené evidence přepíšou daty ze zálohy

Vyhledání zálohy dat

Pro jistotu doporučujeme překontrolovat, zda je skutečně otevřena ta správná evidence, kterou chceme obnovit. Její jméno je uvedeno v horním proužku aplikace. (Přihlášený uživatel:xy)
Pro obnovu je praktické si vytovřit novou evidenci (budeme tak mít možnost v případě omylu) Kapitola "Zakládáme evidenci."
Případně můžeme nově obnovenou evidenci použít na plánování, nebo zkoušení různých alternativ.

Přihlášený uživatel

Je li vše správně pokračujeme vyhledáním zálohy na disku počítače.

Vyhledání zálohy dat

Vybereme soubor a po úspěšném obnovení bychom měli spatřit tento dialog.

Vyhledání zálohy dat

. Záloha serveru Vyzálohuje kompletně celý server pro případ smazání dat z disku, obnova serveru není dostupná z aplikace, aby uživatel nemohl přepsat evidence jiným uživatelům.
Při síťovém zpracování je zálohován server, který patří k právě spuštěné aplikaci (lokální).