Jednoduché domácí účetnictví, daňová evidence, pokladna


je aplikace určená pro univerzální finanční evidenci ve všech oblastech - jak v podnikání tak v soukromém životě..
 • Dokáže samozřejmě počítat příjmy a výdaje jak na hotovostních pokladnách, tak na účtech
 • Neomezeně členit finanční knihy do libovolné struktury
 • Umožňuje neomezenou strukturu příjmů a výdajů
 • Evidovat téměř neomezený počet záznamů
 • Analyzovat finanční toky pomocí deníků a grafů
 • Neomezený počet uživatelů
 • Mobilní instalace umožní spolehlivý přístup k Vaší evidenci ať už jste kdekoliv
 • Síťový přístup více uživatelů do jedné evidence současně
 • Tisk pokladního dokladu nebo přehledné knihy s průběžnými zůstatky
 • Export dat do tabulkového procesoru (Excel, Open Office, …) - zde je neocenitelná možnost předat data, ať už ve formě tabulkového procesoru nebo jako zálohu evidence, která je lehce přenositelná
 • Rychle vyhledat jakýkoliv záznam pomocí čísla dokladu nebo textu u jeho popisu.
 • Zopakovat zadání jakéhokoliv zápisu, které oceníte hlavně u periodických plateb

Příklady použití

 • Účetnictví domácnosti - energie, nájem, úvěry, opravy, nákupy
 • Náklady na děti, školné, kojenecká výživa, oblečení, sportovní a společenské aktivity
 • Sociálně slabší občané, mohou vysledovat každou korunu
 • Daňová evidence OSVČ, s luxusem přehledu podobného podvojnému účetnictví
 • Hospodaření společenství vlastníků bytového domu, nebo jiné nemovitosti
 • Spolky sdružení - členské poplatky, jednotlivé výdaje, přenos výkazů s přehledem hospodaření jednotlivým členům
 • Kniha tržeb provozovny - Jednoduché, přehledné a rychlé vkládání záznamů, snadné dohledání podle čísla dokladu, nebo textu. Snadný tisk knihy, nebo pokladního dokladu
 • Evidence pohledávek - možnost detailního sledování morálky dlužníků, případně vlastních závazků

Ukázky z aplikace

Velmi rychlé zadání nového záznamu (1-3 kliknutí)
Rychlý návod
Bilance pohybů za libovolné období, vždy viditělná.
Okamžitý přehled

V přehledném grafu je možné zobrazit nejen strukturu výdajů, ale i portfolio, pohyby celkem i strukturu příjmů.
Ukázky grafů

Průběžný vývoj zůstatku lze lehce zobrazit.
Průběžný vývoj zůstatku

Přehledná kniha včetně průběžných zůstatků.
Průběžný vývoj zůstatku

Pokladní doklad.
Průběžný vývoj zůstatku