Založení evidence krok za krokem


  .
 1. Vyplníme uživatelské jméno a heslo, které budeme pro přihlášení k této evidenci používat.


 2. Stiskneme klávesu [vytvořit].


 3. .
 4. Odsouhlasíme dialog oznamující vytvoření nového uživatele.


 5. .
 6. Odpovíme kladně na otázku, vytvoření nových knih.


 7. .
 8. Kliknutím zvolíme knihu, kterou chceme vytvořit, např. [Hotovost] a [Běžný účet].


 9. Zavřeme tento dialog.


 10. .
 11. Odpovíme kladně na otázku, vytvoření druhů příjmů.


 12. .
 13. Kliknutím zvolíme příjmy, které budeme používat, např. [Mzda] a [Ostatní příjmy].


 14. Zavřeme tento dialog.


 15. .
 16. Odpovíme kladně na otázku, vytvoření druhů výdajů.


 17. .
 18. Kliknutím zvolíme příjmy, výdaje které budeme používat, např. [Inkaso], [Jídlo], [Převody] a [Ostatní výdaje].


 19. Zavřeme tento dialog.


 20. Nyní máme založenu strukturu evidence, kterou můžeme kdykoliv podle potřeby rozšířit o další knihy (hypotéky, účty, pokladny ...), stejným způsobem můžeme rozšířit strukturu druhů pohybů (např druhé zaměstnání, druhy zakázek nebo členění výdajů, restaurace, kosmetické potřeby, výdaje na jednotlivé děti, auto, telekomunikační poplatky, soukromé půjčky osobám ...).


 21. Dodatečné nastavení knih provedete volbou . Nastavení -> Vytvoření knih (pokladny, účty,..)
  .

 22. .

 23. nebo pomocí ovládacího panelu přímo nad seznamem knih (Vstupní formulář řádků), část 1, kde naleznete funkce přidat ., přejmenovat . nebo smazat . knihu.
  .


 24. Dodatečné nastavení druhů pohybů (jak příjmů, tak výdajů) provedete volbou . Nastavení -> Definování jednotlivých příjmů/výdajů)
  .
 25. nebo pomocí ovládacího panelu přímo nad seznamem druhů pohybů (Vstupní formulář řádků), část 2, kde naleznete funkce přidat ., přejmenovat . nebo smazat . druh pohybu.
  .