Konfigurace


Změna velikosti písma

Možnost nastavení velikosti písma najdeme v přihlašovacím dialogu aplikace, vpravo nahoře a má tuto ikonu Změna fontu. Nastavení je zde proto, aby si každý uživatel mohl nastavit velikost písma, která mu vyhovuje již při přihlášení.

.


Nastavení firmy pro tisk

(. Nastavení -> Konfigurace výstupů a tisků umožňuje nastavit počet kopií dokladu a údaje o firmě.

.

Údaje o firmě budou na dokladu uvedeny takto:

Print voucher

Konfigruace applikace

(. Nastavení -> Konfigurace aplikace umožňuje nastavit formát data a první den v týdnu.
Formát data pak bude použit ve všech vstupních a výstupních formulářích i mřížkách.

.


Uživatelské heslo

(. Nastavení -> Nastavení uživatelského hesla

.


Přidávání knih, druhů pohybů

(. Uživatel se může kdykoliv vráti k přidávání knih a druhů pohybů, knihy a pohyby jsou pouze šablony pro nejčastější alternativy použití.

.