První kroky


Přihlašovací dialog...

Přihlašovací dialog
 • .Otevře malou předváděcí evidenci ukazující, jak může vypadat domácí účetnictví čtyřčlenné rodiny

 • .Otevře demo evidenci podnikatele

 • V demo evidencích si můžete prohlédnout a vyzkoušet základní funkčnosti aplikace.

 • .Umožní nastavit písmo pro celou aplikaci. Tuto funkci ocení zejména lidé s horším zrakem nebo počítačem s menším rozlišením

 • Uživatelské jméno, Heslo - zde uživatel zadá své přihlašovací údaje

 • Existuje také (bezejmenná) evidence s prázdným uživatelským jménem a heslem. Takže pro přihlášení stačí jen kliknout na tlačítko [Přihlásit].
  Uživatel si u této evidence může kdykoliv změnit heslo a tím ji zabezpečit proti neoprávněnému přístupu

 • [Vytvořit] - vytvoří novou evidenci se jménem, které je právě uvedeno v poli Uživatelské jméno s přístupovým heslem, které je vyplněno v poli Heslo.

 • Přihlašovací dialog se špatně vyplněným heslem. Pokud dojde k zadání nesprávného hesla, je tato skutečnost indikována výstražnou barvou pozadí vstupního políčka Heslo

 • Přihlašovací dialog můžeme kdykoliv znovu vyvolat pomocí volby . Přihlášení v aplikaci. Díky tomu se můžeme kdykoliv přepnout mezi jednotlivými evidencemi

 • Počet evidencí, které zvládne jeden program je !NEOMEZENÝ! To dává možnost zkoušení různých variant vývoje a užívání více uživateli, aniž by hrozil vzájemný únik dat.

Vstupní formulář řádků

Zápis dat do knih

Hlavní okno aplikace

Formulář pro vstup řádků spustíme pomocí volby v menu .Zápis dat do knih
Formulář je rozdělen do pěti základních částí.
 1. Seznam knih s jejich zůstatky (pokladny, účty, úvěry, půjčky)

 2. Seznam druhů pohybů se součty za aktuálně zobrazené období +/- Příjmy výdaje

 3. Časové období - zde uživatel nastaví časové období, za které budou zobrazeny řádky v části 5, a součty v seznamu pohybů (část 2) budou také vyčísleny za tento časový interval

 4. Formulář nového řádku Umožňuje zadat údaje nového řádku, tyto údaje jsou zapsány do knihy po stisku tlačítka ok na tomto formuláři

 5. Výpis řádků - zde jsou přehledné formě zobrazeny řádky, seřazené podle data s průběžnými zůstatky

* V nápovědě se rychle dostanete na předcházející stranu klávesou [<-Oprava] nebo-li [Bakspace]
* Tisk nápovědy je možné provést pomocí současného stisku kláves [Ctrl][P]