Pinger v.0.3
 
Aplikace diagnostikující Vaši síť
 • Tato aplikace umí sledovat odezvu jednotlivých počítačů v síti (ping), tuto odezvu zapisuje do logu, v případně, že spojení nesplňuje parametry, které má pošle obsluze mail, nebo vykoná systémový příkaz, který pro danou adresu zadáte.
 • Tím předejtdete tomu, že závadu Vaší sítě objeví až koncoví uživatelé ...

 • Popis tlačítkové lišty
   
  Uloží aktuální datovou mřížku do souboru na disku, který se nachází v adresáři aplikace a podadresáři [data].
  Jméno tohoto souboru je [iptables.txt]
  Znovunačte soubor s daty z disku, tuto funkci je praktické použít, pokud nastavíte nějaké parametry špatně a chcete se vrátit k původním datům.
  Soubor se nachází v adresáři aplikace a podadresáři [data].
  Jméno tohoto souboru je [iptables.txt]
  Toto tlačítko založí nový prázdný záznam pro sledovanou adresu, a uloží jej na konec datové mřížky
  Toto tlačítko smaže právě označený proužek v datové mřížce !! POZOR !! nevaruje, a smazání proběhne okamžitě
  Jedině pomocí tohoto tlačítka uložíte změny v právě editovaném záznamu do datové mřížky. Pokud kliknete po editaci do datové mřížky, budou změny !! STORNOVÁNY !! a nedojde k jejich uložení.
  Toto tlačítko je zdvojeno pro zjednodušení při editaci a vkládání záznamů.
  Toto tlačítko spustí testovací proces pro řádek, který je v datové mřížce právě aktivní. (Je označen proužkem.)
  Pokud je spuštěn jakýkoliv datový proces, je skrytý editační panel záznamu.
  Jinými slovy, pokud běží alespoň jeden proces, nelze editovat datovou mřížku, protože do ní zapisují běžící testovací procesy.
  Spustí hromadně všechny procesy, které mají ve sloupečku hromadného spouštění kladný výběr.
  Pokud je spuštěn jakýkoliv datový proces, je skrytý editační panel záznamu.
  Jinými slovy, pokud běží alespoň jeden proces, nelze editovat datovou mřížku, protože do ní zapisují běžící testovací procesy.
  Toto tlačítko zastaví proces, který je v datové vybrán v datové mřížce. (Ukazuje na něj proužek).
  Zastaví !! VŠECHNY !! testovací procesy a zobrazí !! EDITAČNÍ PANEL ZÁZNAMU !!, je-li skryt.
  Jedině toto tlačítko způsobí snovuobjevení editačního panelu.(Důvod, proč je editační panel skryt je vysvětlen u tlačítek spouštějících testovací procesy).
  Vynuluje všechna počítadla u !! VŠECH !! procesů (Počty paketů, procenta ztracených paketů a maximální odezvu).
  Spustí konfigurační dialog pro důležitá nastavení aplikace, konfigurace mailů, logování chyb, časové intervaly pro maily, logování a nulování počítadel.
  Spustí tento nápovědný dialog.
  Indikační ikona, pokud se směje, jsou všechny běžící testovací procesy v toleranci, kterou jste si nastavili, klikem na toto tlačítko odešlete testovací mail, kterým můžete ověřit správné nastavení poštovního severu v konfiguraci .
  Ukončí běh této aplikace, před ukončením provede uložení datové mřížky na disk. .

  Editační panel
   
  Jméno Do tohoto políčka vyplňujte název, pod kterým chcete tento počítač sledovat, pod tímto názvem jsou záznamy sledovány v logu a mailech. .
  IP IP adresa cíle, (sledovaného počítače).
  IP adresu prosím zadávejte ve tvaru XXX.XXX.XXX.XXX.
  Délka pingu Číselná hodnota v rozmezí od 16 do 16384.
  Touto hodnotou rozhodujete, nakolik budete zatěžovat síť.
  Interval (s) Tato hodnota rozhoduje, jak často se bude opakovat vysílání paketů (u Windoze je tento parametr Ignorován).
  Max čas (s) Dojde-li k úplné ztrátě spojení, pak příkaz ping nevrací žádnou hodnotu, tato aplikace ale umí vyhodnotit čas, od kdy pokládá paket za ztracený.
  Alarm (ms) Zde si nastavíte mez, od kdy má program logovat chyby, popř. posílat maily, nebo vykonávat přikazy.
  Jinými slovy, překročí-li maximální odezva v milisekundách ze sledovaného počítače tuto hodnotu, začne program konat.
  Alarm (%) Zde si nastavíte mez, od kdy má program logovat chyby, popř. posílat maily, nebo vykonávat přikazy.
  Jinými slovy, překročí-li procento ztracených paketů ze sledovaného počítače tuto hodnotu, začne program konat.
  Nulovat indikátor Tato volba způsobí, že řádek bude cylklicky nulován, to je dobré pokud chcete mít nastavené varování na procenta ztracených paketů, kde pokud síť bude dlouhou dobu v pořádku vzroste při poruše procento ztracených paketů až za dlouhou dobu po výpadku.
  Tento parametr nuluje všechna počítadla na řádku.
  Startovat hromadně Tato volba způsobí, že ikona pro hromadné spouštění spustí tento testovací proces, je to praktické, pokud máte více bodů, které chcete testovat a chcete je spustit všechny najednou.
  Při chybě vykonat příkaz Zde můžete vyplnit systémový příkaz, který bude vykonán, pokud některý z idikátorů překročí meze, které si zadáte pro alarm. (odeslání dalších emailů, spuštění jiných diagnostických aplikací, dálkový reset .. apod.)
  Editovaný záznam nezapomeňte ... !!! ULOŽIT !!!

  Datová mřížka
   
  Datová mřížka funguje podobně jako tabulkový procesor, můžete se pomocí myši pohybovat po jednotlivých záznamech. Kliknete-li na některý řádek, je tento přenesen do editačního panelu a tam v něm můžete dělat změny.
  Datová mžížka je jen pro !!! ČTENÍ !!! a není v ní možné editovat údaje.
  Datovou mřížku však můžete nechat setřídit podle libovolného kritéria, pokud kliknete myší na hlavičku sloupce, a to i během testování, můžete tak získat přehled, které stanice mají nejdelší odezvu a které mají největší procento ztracených paketů.

  Konfigurační dialog
   
  Resetovat automaticky V tomto řádku nastavujete, zda má aplikace pravidelně nulovat řádky, které mají zaškrtnuté kritérium [Nulovat tento indikátor]. Také ovlivníte časový interval tohoto nulování nastavením minut a sekund.
  Pokud chcete mít interval delší, než hodinu můžete nastavit i několik set minut na nulování. Pro praktickou diagnostiku je však dobré mít interval zhruba okolo hodiny, ale podle struktury sítě se může interval lišit, proto zde má uživatel prakticky neomezenou volnost.
  Vytvářet error logy Toto kritérium ovlivní, zda do logu budou zapisovány řádky s chybami.
  Průběh práce aplikace je však stejně vždy monitorován.
  SMTP Server Nastavte zde jméno vašeho SMTP serveru, např smtp.et.cz. Z počítače, na kterém tato aplikace běží musí být tento server na portu 25 dostupný.
  Uživatel Uživatelské jméno na SMTP serveru.
  Cílová adresa Internetová adresa, na kterou mají být zasílána hlášení o chybách.
  Heslo Heslo uživatele na SMTP serveru.
  Zasílat chbyby e-Mailem Zde můžete zapnout/vypnout odesílání hlášení o chybách. Mail je krátký a má jen v hlavičce krátký popis chyby, je to z důvodu, nastavení SMS notifikace u poštovních serverů, aby zprávy byly dobře čitelné i na mobilních telefonech.
  Neposílat maily častěji ... Tímto kritériem zabráníte tomu, aby se z této aplikace nestal SPAM-er, pokud dojde k výpadku, stačí o tom informovat třeba každou čtvrthodinu, nebo pokud se přesahne některá mez a není to výpadek, pak je zbytečné aby se o tom odesílaly maily každou minutu. Toto kritérium je dobré nastavit individuálně podle praktických zkušeností.
  Nevytvářet logy častěji ... Toto kritérium je podobné, jako předcházející, mějte na paměti, že zbytečně dlouhé logy bývají často nepřehledné.
  Umístění programu na prohlížení html ... Zde si můžete nastavit prohlížeč, který preferujete na html stránky. Tímto prohlížečem prohlížíte i error_log.
  Ke snadnému nalezení prohlížeče můžete použít následující tlačítko.
  Toto tlačítko umožní procházet adresářovou strukturu pevného disku a nalézt prohlížeč html stránek.
  Jedině pomocí tohoto tlačítka uložíte změny v konfiguraci. Pokud opustíte konfigurační dialog bez stisku tohoto tlačítka, budou změny !! STORNOVÁNY !! a nedojde k jejich uložení.
  Zavře konfigurační dialog. (Bez uložení změn). Nezapomeňte změny uložit pomocí předcházejícího tlačítka.

  Kontakt a podmínky používání
   
  Autor:
  Karel Martínek
  P.O. Box 100
  158 00 Praha 58
  Email:3kodl@post.cz
  Použití:
  Aplikaci smíte používat neomezeně dlouho a zdrama, avšak po uplynutí 60 dnů začne prosit o uhrazení poplatku 250 kč a registraci, je to jen symbolická odměna za několik set hodin strávených jejím vývojem a autor Vám za ni bude vděčný. Aplikace bude plně funkční i po uplynutí této doby i bez zaplacení.
  Pokud budete chtít nějakým způsobem aplikaci upravit podle vašich představ , je to možné díky použité technologii ve velmi krátkém čase.

  Rád uvítám připomínky a názory na program.
  Přípané chyby mi prosím nahlašte ať je mohu co nejrychleji opravit